Traballos verticais e retirada de amianto en Vigo

O obxectivo de todos os que formamos o equipo humano en Parabolt é o de ofrecer a cada cliente un servizo de calidade, serio, profesional e con excelentes resultados. Parabolt somos una empresa especializada en traballos verticais e retirada de amianto en Vigo.

Coa continua motivación de ofrecer uns servizos á altura das esixencias dos nosos clientes, todos os que formamos o equipo profesional de Parabolt estamos en continua formación para coñecer as novas técnicas e métodos relacionados co noso ámbito de traballo, os traballos verticais e a retirada de amianto.

O noso maior aval é a grande experiencia que nos caracteriza e o feito de contar cun equipo profesional multidisciplinar para realizar calquera traballo en altura e de retirada de amianto en Vigo. Ademais, a nosa empresa está inscrita no REA (Rexistro de Empresas Acreditadas), o que nos acredita como empresa que cumpre todos os requisitos para realizar traballos en altura ou en suspensión, cumprindo todas as medidas de seguridade.

Traballos verticais e retirada de amianto en Vigo
¿Está buscando una empresa para realizar algún trabajo en altura?

Busca unha empresa para realizar algún traballo en altura?

No noso cadro de persoal de Parabolt atopará os profesionais que precisa, coa formación necesaria e cunha grande experiencia que fai posible que realicemos calquera traballo vertical en Vigo de maneira efectiva, rápida e segura.

 • Instalacións en lugares de difícil acceso
 • Rehabilitación de edificios
 • Reparación de fachadas
 • Instalacións en altura
 • Mantemento e limpeza de baixantes e caleiros
 • Substitución de caleiros
 • Reparación de humidades
 • Reparación de tellados
 • Impermeabilizacións
 • Pintado de patios e fachadas
 • Retirada de amianto

Que debemos pedir a unha empresa de traballos verticais?

É fundamental ter plena confianza nos profesionais que van realizar o traballo en altura que necesite. Antes de contratar a unha empresa especializada en traballos verticais é importante asegurarse de que esa empresa cumpre todas as medidas de seguridade e que estea dentro da legalidade.

En Parabolt coidamos a seguridade dos nosos clientes e a nosa propia, traballando dentro da legalidade e coa máxima responsabilidade.

Cumprimos a normativa do REA

Cumprimos a normativa do REA

En Parabolt cumprimos coa normativa do REA que obriga a que todas as empresas do sector da construción cumpran os requisitos de capacidade e de calidade da prevención de riscos laborais.

Esta normativa tamén controla que todas as empresas que pretendan ser contratadas ou subcontratadas para traballos nunha obra de construción, estean inscritas no Rexistro de Empresas Acreditadas, sendo dependentes da autoridade laboral onde estea situado o domicilio social de dita empresa.

En Parabolt contamos con traballadores con ampla experiencia no sector, en continua formación en seguridade laboral, dados de alta na Seguridade Social e que cumpren todas as medidas de seguridade que esixen tanto o traballo coma a normativa vixente.

Ofrecemos multitude de servizos dispoñibles para os nosos clientes, todos eles realizados en altura evitando así os andamios. Utilizamos materiais de primeira calidade para asegurarlle ao cliente que a obra cumprirá todas as garantías esixidas.

Expertos en traballos en altura

Como escoller unha empresa para realizar traballos verticais?

En Parabolt queremos que todos os traballos estean ben feitos e garantir uns resultados de calidade, por iso recomendamos unhas pautas a seguir para asegurar que contrata unha empresa de traballos en altura apta para realizalos e sen ningún tipo de risco nin responsabilidade para vostede.

En Parabolt cumprimos con todos os requisitos e as esixencias inscritas na normativa vixente. Por este motivo, todos os clientes que nos contratan están tranquilos sabendo que nada malo pode ocorrer.

Vostede é o responsable final, esixa a calquera empresa de traballos verticais que teña toda esta documentación en regra. En Parabolt témola.

 • Seguro de Responsabilidade Civil
 • Recibo de pago do seguro
 • Seguro de convenio dos traballadores
 • Recibo vixente do seguro do convenio
 • Contrato de empresa de Prevención de Riscos Laborais
 • Recibo vixente de pago á citada empresa
 • Contrato de vixilancia Saúde de Empresa
 • TAC. 1 e TAC. 2
Como escoller unha empresa para realizar traballos verticais?